INSTRUKCE | Chyby a jejich nápravy

Shank (soket)

Milé golfistky a milí golfisté, dnes vám budu vyprávět smutný, ale pravdivý příběh.

Chtěl bych se s vámi podělit o kolaps, který potkal jednoho z hráčů na MMČR v Karlových Varech. Budeme mu říkat třeba Stanley.

Text: Martin Peterka, Foto: Annie Krčmářová

Po druhém kole, které jsem měl již za

sebou, jsem odešel sledovat ostatní

hráče. Seděli jsme s kamarády na obvyklém místě mezi greeny 2 a 7, kde je

dobrý přehled o tom, co se na hřišti děje.

Stanley, musím podotknout, výborný

Obr. 1 – Správná vzdálenost od míče

34 | GOLF

amatérský hráč, o kterém chci psát, dohrával jamku č. 2. Což je par 5. Druhou

ranou ležel asi 20 metrů před greenem

a chystal se na přihrávku. Rutinní úder,

kterých už odehrál stovky. Odpálil míček

a zahrál shank (soket).

Je to situace, která každého hráče překvapí a do určité míry i znejistí. Míč od

hole odletěl ostře doprava a skončil

v pravém bunkeru. Abych to neprodlužoval, z bunkeru do lesa za greenem,

z lesa pak do levého bunkeru (myšleno

po směru hry) a odtud na podobné

místo, kde se chystal původně na třetí

ránu. Kdyby to nebylo tak smutné, bylo

by to veselé. Poté chip a putt.

Je zbytečné líčit emoce, které prožíval. Stačil

jeho pohled, který vyjadřoval vše. Zoufalství,

zmar, prosbu o pomoc. Nevím, jak si počínal v dalších kolech, pokud ještě pokračoval.

Vzpomínka na tuto bolestnou podívanou

mě přivedla na myšlenku, abych si s vámi

trochu o tomto úderu popovídal a prozradil

vám, jak se takové rány vyvarovat.

Většina golfistů se často vyděsí jen při

vyslovení slova soket. Pouhá představa

může být pro spoustu hráčů spouštěčem

pro zahrání tohoto úderu. V mé praxi se

stávalo, že jsem viděl hráče zahrát tento

úder jen proto, že ho zahrál spoluhráč.

Soket je rána, kterou zahrajete, pokud

trefíte míček krčkem hlavy hole. Jak jistě

víte, je to místo, kde končí patka hole

a začíná shaft. Tento úder se vám může

přihodit z několika důvodu:

• Dráha hole jde extrémně in-to-out

(zevnitř ven) a hlava hole se zavírá,

nebo je dráha hole extrémně out-to-in

(zvenku dovnitř).

• V obou případech míček zamíří téměř

kolmo doprava. Problémem jsou paže,

které jsou dále od těla, než byly při

založení. Samozřejmě soket může být

způsoben samotným postojem, který

je příliš blízko míče. Hráč tak nenechá

dostatečný prostor pro paže, které tak

nemohou volně prošvihnout.

• Pro mnoho hráčů je to jednoduše

váha, která se posouvá dopředu k míči