XANDER SCHAUFFELE | Krátká hra

Čip z kopce

Představte si, že jste zahráli ránu na green, avšak

míček ho přejel a skončil ve svahu. Nyní tak čelíte

čipu z kopce, což ovlivní nejen let míčku, ale i váš

postoj. Jak si v takovém případě počínat? Zaujměte

nejprve normální postoj jako při obvyklém čipování, avšak poté jej trochu rozšiřte, abyste lépe drželi

rovnováhu. Ramena srovnejte tak, aby šla rovnoběžně s linií svahu – páteř tudíž bude kolmo ke svahu.

Váha spočívá z velké části na přední noze, pokud byste váhu nechali na zadní noze, hrozí, že zahrajete slabý úder nebo tlustou ránu.

Dbejte na to, abyste při úderu neztratili rovnováhu. Svah také redukuje loft hole, proto volte hůl s vyšším loftem, například LW či SW.

Míček nad

nohama

Čip z pozice, kdy míček leží nad úrovní

chodidel, patří určitě k náročnějším ranám.

Opět budete pracovat s postojem. Postavte

se dál od míčku, váha spočívá na přední části chodidel, hůl uchopte níž podle potřeby, neboť vlivem terénu máte míček blíže tělu.

Spodek hole by měl ležet rovně na povrchu. Miřte vpravo, abyste

kompenzovali stáčení míčku doleva. Čím strmější je svah, tím více

doleva bude mít míček tendenci ubíhat. Dobré je stát vzpřímeněji,

jen s menším pokrčením v kolenou.

Svah přispívá k plošší rovině švihu, připomíná skoro baseballový švih

či forhendový úder v tenise. Při odtažení je tak nápřah méně vertikální a je veden více kolem těla. Při vedení hole do úderu udržujte

balanc tak, že hrudník zůstává nad míčkem. Důležitý je čistý kontakt,

který napomáhá kontrolovat délku.

Čip do kopce

Jednou z nejčastějších chyb, jakou u rekreačních golfistů vídám, je nesprávná volba hole.

Tím mám na mysli, že při čipu do kopce zapomínají brát hůl s nižším loftem a berou si SW

nebo LW. Mějte však na paměti, že musíte překonat svah, který navíc snižuje loft vaší hole.

Pro samotný úder mírně rozšiřte postoj

a zaujměte standardní postavení při čipování. Ramena srovnejte s linií

kopce, takže páteř je opět kolmo ke svahu. Přirozeně přesuňte více

váhy na zadní nohu, třebaže při úderu je třeba udržet přenášení váhy

dopředu postupně na levou stranu (v případě praváků). Pokud váhu

necháte na zadní noze, hrozí vám „tlusťoch“ či slabá rána.

38 | GOLF