KOMENTÁŘE

Redakční informace, předplatné,

projekty redakce

Vydavatel

CCB, spol. s. r. o.

Časopis GOLF

Měsíčník, ročník XXIX, náklad 12 000 ks

Vychází první týden v měsíci.

Z prvního odpaliště

Foto na titulní straně:

Jon Rahm slaví zisk prvního majoru.

Foto: Globe Media/Reuters

Redakce

Šéfredaktor:

Josef Slezák, slezak@ccb.cz

Zástupce šéfredaktora:

Petra Prouzová, prouzova@ccb.cz

Tajemnice redakce:

Zuzana Vičarová, vicarova@ccb.cz

Adresa redakce

CCB, časopis Golf, Okružní 19, 638 00 Brno,

tel.: +420 545 222 774, e-mail: golf@ccb.cz,

www.casopisgolf.cz

Adresa pražské kanceláře

Hlubočepská 1156/38 B, 152 00 Praha 5,

tel.: +420 233 376 213

Obchodní oddělení

Jaromír Jandl, jandl@ccb.cz, 603 543 085

Zuzana Vičarová, vicarova@ccb.cz, 734 101 004

Redakce časopisu Golf, golf@ccb.cz, 545 222 774

Podklady: golf@ccb.cz

Předplatné

Zuzana Vičarová; +420 545 222 774, predplatne@ccb.cz

Cena ročního předplatného v ČR: 500 Kč (půlroční)/890 Kč

(celoroční), úhrada převodem na účet 19-9090940207/0100.

Cena ročního předplatného na Slovensku: 39 EUR

převodem na účet u ČSOB Bratislava, č. ú. 4006109507/7500.

Jako variabilní symbol uveďte číslici 22 a dalších šest různých

čísel dle vlastní volby (např. datum narození, IČO atp). Toto

číslo nám prosím sdělte – bez tohoto údaje nebudeme moci

vaši platbu identifikovat.

Redakční informace

Registrace MK ČR E 6685 ISSN 1212-4745 a RP Bratislava,

č. j. 3482/95-P ze dne 7. 8. 1995

Distribuce: Rozšiřují společnosti PNS (ÚDT, Transpress), Mediaprint & Kapa. Distribuci ve Slovenské republice vykonává Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183,

830 00 BRATISLAVA, Tel.(infolinka): 0800 188 826,

e-mail: info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk,

web: www.ipredplatne.sk

Brno Business Golf & Style

Registrace v evidenci periodického tisku vedené

Ministerstvem kultutry: MK ČR E 13646

Neoznačené fotografie poskytla Ingram Image. PR články jsou

označeny (PR). Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Příspěvky,

dotazy, náměty a připomínky k časopisu Golf zasílejte na

adresu šéfredaktora nebo vydavatele.

@GOLFmagCZ

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Lukáš Pařenica

Tíha osudových okamžiků

„Bylo to nejsnadnější golfové kolo, jaké

jsem kdy hrál,“ prohlásil prý David Duval

o svém životním výkonu na Bob Hope

Chrysler Classic v roce 1999. Američan,

jehož dodnes můžeme vídat jako televizního golfového analytika, se tehdy

přidal k magickému Klubu 59, zahrnujícímu hráče, kteří dokázali na turnaji PGA

Tour zapsat v některém z kol výsledek

pod šedesát ran. Jedno z hlavních témat našeho letního vydání vám představí

všechny jeho členy a přidá i pár zajímavostí navíc: citát v úvodu nicméně dosvědčuje, že k zápisu do dějin potřebujete pevnou ruku a lehkou mysl.

A, popravdě, taky nějakou tu trochu

štěstíčka, případně pořádnou kliku.

Není ostatně náhodou, že ve výčtu

členů elitní společnosti nenajdete ta

úplně nejslavnější jména golfové historie. Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Tiger

Woods? Nikdo z nich si výsledek začínající pětkou nepřipsal. Zato se objeví

pár hráčů, na které už si nejspíš ani nepamatujete, pokud jste je ovšem kdy

vůbec znali.

Co ovšem asi zná každý rekreační golfista, je tíha osudových okamžiků,

v nichž máte šanci pokořit nějaký svůj

vlastní výsledkový milník. Příklad? Je to

pár let, co jsem usiloval o zdolání magické hranice 100 ran na kolo. Kulaté

stovky přibývaly jedna za druhou, sem

tam 101 nebo 102, ale kýžený dvojciferný výsledek pořád nikde. Nepomáhalo si rány průběžně sčítat, nebo

naopak vůbec nesledovat – všechno

marné. Až jsme se tomu s kamarády už

museli smát, devadesátkový výsledek se

prostě na skórekartu ne a ne dostat.

Trvalo to dobrý rok a půl, než se to nakonec povedlo, ale mysl každého golfisty

se zkrátka v těch rozhodujících chvílích

nutně rozechvěje tušením, že by to tentokrát mohlo vyjít. Mimochodem, aktuálně

mám osobní rekord na osmnáctku rovných 90, takže jistě tušíte, kterým směrem se bude ubírat moje mysl příštího

zhruba půldruhého roku…

Ale zpět k těm opravdu nejlepším. Zatím nejmladší člen výsledkové golfové

smetánky Scottie Scheffler to po svém

zápisu do dějin shrnul jednoduše: „Nedostanete za kariéru moc šancí zahrát

59, takže je celkem prima, že se mi to

povedlo.“ Prima to samozřejmě opravdu

je, jinak to ale mladý Američan možná

opravdu docení až časem.

Ostatně, v témže turnajovém kole na

Northern Trust měl jeho krajan Dustin

Johnson jedenáct pod par dokonce už

po pouhých jedenácti jamkách! Nakonec ale současná světová jednička zapsala „jen“ 60 a na vstup do pověstného

Klubu 59 tak čeká. A jak už bylo správně

řečeno, dočkat se nemusí, protože tuhle

šanci má i většina těch nejlepších golfových profíků jen jednou dvakrát za život.

Přeji vám proto s vrcholícím létem a tím

pádem tou nejhezčí částí sezony, aby se

vám dařilo odmazávat a posouvat své

kariérní milníky s lehkostí a noblesou.

A je docela jedno, jestli to bude 90, 100

nebo třeba 120 ran. Laťku si totiž v golfu

nastavujeme sami podle chuti a její překonání potěší pokaždé. Tak ať se daří!

3