CESTY ZA GOLFEM | Rakousko

Idylka v Ottensteinu

Heart of Golf

Golfové potěšení na 350 jamkách

Pojem Heart of Golf už v našem golfovém slovníku zdomácněl, všichni jsme o něm

slyšeli. Sdružení golfových hřišť a hotelů, které se na golfisty zaměřují. Heart of Golf

se stále dynamicky mění, tu se rozrůstá, tu zmenšuje, takže zachytit právě platný

stav není snadné.

Text a foto: Ivo Doušek

Proto jsem na prahu sezony vyrazil do rakouského Haugschlagu, resortu ležícího

jen kousek od našich hranic a těsně sousedícího s hřištěm Monachus v Nové Bystřici. V Haugschlagu sídlí hlava celé organizace, zahrnující letos 11 golfových klubů

a 15 partnerských hotelů.

Osobou nejpovolanější, se kterou jsem

o Heart of Golf hovořil, je Hans Geist,

72 | GOLF

spolumajitel a řídící osobnost Haugschlagu i HoG. Tento muž svou činnost

dělí mezi práci pro Heart of Golf a povinnosti ve svém domovském klubu, takže je

jen těžko k zastižení.

Ale ten den jsem měl štěstí, a tak jsme si

mohli sednout na terasu restaurace těsně

u jezírka, do jehož vod v pravidelných

intervalech šplouchaly míčky těch, kdo

netrefili pověstný ostrovní green – poslední jamku hřiště. Mimochodem, chvíli

před naším rozhovorem na ten green zahrál z výšky svůj míček i Hans. Pro zvídavé

– jeho míček zůstal suchý.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE

V roce 1995 se pět rakouských klubů

– Haugschlag, Lengenfeld, Ottenstein,