INSTRUKCE | Strategie

náklady na ztrátu určité částky peněz jsou

u většiny lidí vyšší než užitek ze stejně vysoké získané částky. Každopádně výzkumy

na rozhraní behaviorální psychologie

a ekonomie prokázaly, že obvyklá střední

hodnota averze ke ztrátě je 1:2. Neboli že

dvakrát více toužíme neprohrát, než vyhrát za cenu rizika. Že ztrátu tisíce korun

emočně vyrovná nalezení dvou tisíců.

Skloubit vaši volbu ohledně míry rizik s reálným stavem vaší herní techniky. Jinak

řečeno – víte, jakým stylem chcete bojovat, ale je nutné vyhodnotit zbraně, které

máte k dispozici.

Především se musíte vyhnout situaci, ve

které by se míra agresivity vaší strategie

dostala do neřešitelné kontradikce s vašimi reálnými možnostmi. Představte

Jenomže v reálném životě, jak sami víte,

potkáte pestré ptáčky a jedince značně

odlišné od střední hodnoty. Například já

bych s největší pravděpodobností byl býval úspěšnější v golfu i v investicích, kdyby

u mě nebyla vyvinuta averze k riziku více

než zmíněná střední hodnota. Dozajista

nejméně třikrát více mě štve ztráta, než

láká naděje na riskantní zisk. A to samozřejmě ovlivňuje moje rozhodnutí před

každou ránou v golfu.

Jsou však rekreační golfisté, pro které hrát

riskantně je jediný zdroj potěšení. Poměr mezi radostí z riskování a obavou ze

ztráty může být značně extrémní a pro

takové jedince nemůže opatrná „hra při

zdi“ nikdy přinést skutečnou radost.

Zjistíte, že vám vyhovuje buďto riskovat, nebo

hledat rovnováhu mezi zisky a ztrátami nebo jste

ten typ, který bude šťastný díky pečlivé strategii

minimalizace všech rizik.

To je další důvod, proč obecné poučky

o pozitivním myšlení nemohou být užitečné pro všechny. Aby vaše golfová hra

přesně reflektovala vaši identitu a váš

temperament, musíte se prostě a jednoduše zamyslet a odpovědět si na dvě

otázky: Jaký doopravdy jsem? A co od

toho chci? Na základě této introspekce

dokážete určit celou polovinu vaší budoucí strategie. Zjistíte, že vám vyhovuje

buďto riskovat, nebo hledat rovnováhu

mezi zisky a ztrátami nebo jste ten typ,

který bude šťastný díky pečlivé strategii

minimalizace všech rizik. Je to jen na vás.

V okamžiku, kdy dokončíte tuto introspekci a máte jasno, kdo jste a co od toho

chcete, čeká vás druhá polovina úkolu:

si golfistu, kterého vzrušuje a přitahuje

agresivní riskantní hra a současně je schopen hrát pouze krátké rány. Nesmějte se,

může se to stát.

Už si sami umíte představit, jak politováníhodná by byla kombinace touhy po

riskantní a agresivní hře se situací, kdy

dotyčnému chybí délka ran. Jenomže golfovou herní techniku lze měnit, osobnost

skoro ne. A proto jsem v tomto „domácím

cvičení“ introspekce záměrně začal od

zkoumání míry averze k riziku.

JAK VYPADÁ REÁLNÁ VARIANTA

STRATEGICKÉHO MYŠLENÍ POTOM

V PRAXI

Představte si, že spolu hrají jamkovku typičtí zástupci výše uvedených skupin. Neboli golfista agresivní s nízkou averzí k riziku a s dlouhými ranami. Středně dlouhý

golfista s vyváženou strategií a defenzivní

golfista s krátkými údery.

Pokud se za normálního počasí střetnou

na hřišti, které bylo postaveno velmi dobrým architektem, existuje vysoká pravděpodobnost, že dojdou na 18. jamku

all square. Základní filozofie kvalitního

designu golfových hřišť, která bohužel

na některých našich hřištích nebyla dodržena, se totiž zakládá na východisku:

Na základě zmíněných dvou fází introspekce vzniknou následující kombinace:

Osobní preference v rámci rizik Nízká averze k riziku/Touha po riskantní hře

Délka ran

nedat výhodu jedné stranové rotaci ani

jednomu stylu hry.

Pokud naši tři teoreticky vymodelovaní

golfisté poctivě vypracovali a dokázali

internalizovat korelace vlastní strategie

v návaznosti na míru averze ke ztrátě

a v korelaci s herními možnostmi, pak lze

odhadnout jejich myšlenky před každou

ranou. A lze předpokládat vysokou míru

mentální odolnosti u všech tří.

Když agresivní ranař s nízkou averzí k riziku zahraje do rybníka ve snaze atakovat

druhou ranou green na paru 5, pravděpodobně ho to nepoloží, protože si v duchu

bude říkat. Však já si to na vás, kluci, vyberu jinde.

Když zůstane adept vyvážené strategie

v nevýhodné pozici pro druhou ránu na

green, nejspíše zachová ledový klid a přihraje si přesně na svou oblíbenou vzdálenost, protože ví, že statisticky má odtamtud s wedží v ruce pořád dobrou šanci to

zahrát do vzdálenosti jednoho patu.

A defenzivní krátký golfista, pokud je jeho

volba autentická, internalizovaná a necítí žádné vnitřní zahanbení vůči delším

golfistům, v klidu vyčkává na chyby obou

soupeřů. Pokud se pečlivě věnoval volbě

a broušení zbraní synergických s jeho

strategií, pak ví, že při každé ráně z bankru, při každém čipu a každém patu má

šanci na soupeřích něco uhrát.

Jediné opravdu užitečné pozitivní myšlení

v golfu je takové, které přesně odráží naši

osobnost, naše schopnosti riskovat a celý

arzenál naší herní techniky. Vše ostatní je

heroin nebo kokain.

Průměrná averze k riziku/Vyvážená strategie

Vysoká averze k riziku/Defenzivní strategie

Dlouhá

Jste na své parketě, užijte si to! Grip it and rip it!

Vzpomeňte na Johna Dalyho!

Gratuluji, když to bude potřeba, máte dost

střelného prahu v záloze.

Zvažte změnu strategie na vyváženou. Je škoda

to dělo nechat stále zahálet.

Střední

Buďto hodně cvičte a trénujte, nebo se pokuste

naučit vyváženou strategii.

Jste na své parketě, ale to neznamená, že nemůžete zvýšit

fyzickou a technickou formu a přidat nějaké metry.

Pokud vás opravdu neláká prodloužení ran, soustřeďte

se na krátkou hru a patování. Pak bude těžké vás porazit.

Podprůměrná

Jste ve vážném vnitřním konfliktu. Buďto zlepšete fyzičku

a techniku, nebo změňte zásadně strategii.

A hlavně se nad sebou zamyslete.

Žádná tragédie. Se současným vybavením a díky golfovým

fitness programům se můžete prodloužit.

Dobrý trenér rovněž není k zahození.

Budete předstírat, že vám krátké rány nevadí. Ale stejně

to někde bolí. Vaším chlebem vždy bude krátká hra

a patování, ale i vy můžete zlepšit fyzičku a délky.

34 | GOLF