VÝKON MLUVÍ

HLASITĚJI NEŽ SLOVA

POČET MÍČŮ KE KONCI ROKU - 2019 - POČET VÍTĚZSTVÍ KE KONCI ROKU

196

26.257

Nejbližší konkurent

3.368

©2020 Acushnet Company. Source: Darrell Survey, Sports Marketing

Surveys Inc. Northmountain International. Based upon results through 31/12/2019

Nejbližší konkurent

36