RORY MCILROY | Z ferveje na green

Koordinace

Zatímco u dlouhé hry dochází k určitému

oddělení horní a dolní části těla, v případě wedží je tomu jinak. Patrně nejtěžší

část u pitche, respektive u rány nehrané plným švihem, je vést švih tak, aby

obě paže a tělo pracovaly koordinovaně

jako celek. Pohyb musí být klidný a horní

i dolní část těla pracují synchronně.

Napomůže tomu, pokud levé chodidlo mírně vytočím vlevo, což je

také účinná „brzda“ proti laterálnímu pohybu. Zároveň zaujmu užší

postoj, v případě širšího postoje byste totiž blokovali pohyb boků

a pánve, čímž brzdíte rotaci jádra.

Správné

odtažení

a nápřah

Železo vedu po neutrální dráze, přičemž si vždycky

hlídám postoj v založení a abych stál kolmo k dráze

švihu. Velký důraz kladu na odtažení hole, klíčový je

však pohyb po spouštění hole z vrcholu nápřahu, grip

i hlava hole se pohybují po stejné dráze. Důkazem toho

je poté rovnovážný postoj v závěrečné fázi švihu.

32 | GOLF