VÍCE PRECIZNOSTI. VÍCE KONZISTENCE.

VÍCE RYCHLOSTI.

NOVÉ PRO V1 A PRO V1x

Rychlejší jádro, tenčí plášť a mezivrstva generující větší

rychlost povyšují výkon míčů na zcela novou úroveň. Ukažte,

jak dobří umíte být s novými míči Titleist Pro V1® a Pro V1x®.

Žluté golfové míče budou dostupné v březnu.

#PROVING

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

©2019 Acushnet Company.

61

www.titleist.co.uk