„Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jen žene za budoucností.“

Epikúros ze Samu

Nový most vyrostl v těsné blízkosti dvou závěrečných jamek a nese jméno někdejšího prezidenta s českými kořeny Juscelina Kubitcheka.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

59