INZERCE

DOMÁCÍ UDÁLOST | Grandfinále Czech PGA Tour

11. VELETRH DÁRKŮ,

DEKORACÍ

A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

www.vanocnidny.cz

12.–15. 12. 2019

OFICIÁLNÍ VOZY

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

33