INSTRUKCE | Výživa a zdraví

Nové na starých

Rok 2020 se nesl ve znamení změn. Některé byly vyúčtovány hned, některé budou

mít doběh. A teprve čas ukáže, jak hluboko se změny zaryly a staly se naší novou životní součástí. Možná tato slova někomu mohou znít v mollové tónině, ale pokud

člověk se změnami počítá jako s tou největší jistotou, nemusí se jich tolik obávat.

Když mu navíc do karet hraje zdraví, tak má o to spokojenější život. A právě proto se

s vámi již několik let dělím o informace na poli zdravého bytí.

Text: Magda Jochmanová

Různorodé novinky napříč obory se nám

neustále vměšují do životů, stejně jako

trendy ve zdravé výživě. Co bylo kdysi, neplatí, stejně tak lze tvrdit, že to, co bylo

kdysi, opět platí. Aby se v tom čert vyznal!

Ale nemusíme zrovna vyvolávat pekelníka,

zorientovat se zvládneme i bez něho.

Pamětníci jistě vzpomenou na Rajko Dolečka, legendárního dietologa a endokrinologa, průkopníka zdravé výživy, který

byl již v 50. letech minulého století spolutvůrcem úspěšného seriálu „Nebezpečný

svět kalorií“. Jak už titul napovídá, zaměřil

se na obezitu a poukazoval na nesprávné

stravovací návyky. Ohlas na vysílání byl tak

velký, že se zdálo, že je obezitě v Čechách

odzvoněno. Avšak opak byl pravdou. Lidé

věděli, kde je zakopaný pes, ale železná

košile jim neumožnila provést patřičné

změny. Dnes je všeobecně známo, že i

hmotnost člověka má vliv na jeho zdraví.

Takže z tohoto pohledu nenastalo mnoho

změn, i když je současný jídelníček pestřejší. A zde se dostáváme k jádru věci.

Někteří výživoví „guruové“ stále vymýšlejí různé diety, zaměřené jen na jeden

potravinový prvek, přičemž omezují příjem

jiných důležitých složek výživy.

Když už je řeč o Rajku Dolečkovi, zmíním

jeho mléčnou dietu, ke které lze říct, že

i mistr tesař se někdy utne. Ano, obezitě

mimo jiné nahrává nadměrný příjem sacharidů, takže šel logickou cestou, a to

ubrat nebo zcela eliminovat příjem sacharidů. Tím ale nechci pana Dolečka nijak

hanit, dělal skvělou osvětu a už jeho věk,

kterého se dožil (92), je důkazem toho, že

nepil víno a nekázal vodu.

Avšak v dnešní době se již naštěstí přikláníme ke zmíněné pestrosti, navíc i ke

správnému rozložení živin, které nám pomohou udržovat se v kondici a bez utrpení, což u diet často neplatí.

Proto bychom se měli zamyslet, zda jsou

aspekty některých hojně propagovaných

diet to pravé ořechové pro naše zdraví.

Pestrost spočívá nejen v rozmanitosti potravin, ale i spravedlivém rozložení příjmu

vlákniny, bílkovin, sacharidů a tuků. A právě

v této rovnici se skrývá návod pro dobrou

imunitu.

Obezita je nepřiměřená adaptace organismu na prostředí s dostatkem potravy.

34 | GOLF

V posledních měsících se imunita skloňovala mnohem více než kdy jindy a mnoha

lidem došlo, že musí svému zdraví vyjít

vstříc. Je skvělé sledovat, že se lidé zajímají o zdravý životní styl, vznikají nové

prodejny zdravé výživy a stejně tak zažívají rozkvět i farmářské výrobky, kladoucí

důraz nejen na kvalitu, ale i na ekologii a

lokálnost. V tomhle ohledu se zdá, že kvalita začíná vítězit nad kvantitou. Dalo by

se říct, že se instinktivně vracíme k prapůvodním kořenům, tj. zaměřujeme se na

přirozené potraviny a odbouráváme z jídelníčku polotovary. Dnešní doba nám navíc nahrává v tom, že máme široký výběr

potravin.

Navíc jsme oproti době, kdy se Rajko Doleček snažil „vyléčit“ tučný český národ, přešli od nečinnosti k činnosti. Od pasivního

přitakávání u televizního pořadu k aktivní

podpoře kvality života. A to se počítá.

Uvědomujeme si, že některé věci za nás

nikdo neudělá a že jsou stavy, kdy nepomůže žádná zázračná pilulka, protože prostě neexistuje. Avšak usnout na vavřínech

také nelze a neustálá osvěta na tomto poli

je víc než potřebná. Můžeme si myslet,

co je nám do druhých. Ale právě i ti druzí

tvoří náš prostor, do něhož vnášejí různé

osobní vibrace. Pokud budou fit, budou se

cítit lépe, a tento benefit bude prostupovat celou společností. To, jaký životní styl

vedeme, se odráží nejen na naší fyzické

schránce, ale i na náladě.

Celé zamyšlení bych ráda zakončila citátem našeho velikána, Jana Amose Komenského: „Základem zdraví a štěstí je

střídmost ve všem, v jídle, v pití i v jiných

požitcích. To je tajemství dlouhověkosti.“