DRIVING | Moderní život

Cesta definuje cíl

Trh práce byl v posledních letech ve znamení tvrdého boje o talenty zejména na

technických pozicích. Souběžně však narůstá také poptávka po kvalitních manažerech, které lákají zejména rychle rostoucí technologické firmy, mezi něž se řadí i celá

řada dravých e-commerce hráčů. Jak to vypadá s náborem na strategické pozice

v době pandemie jsme se bavili s Ondřejem Havlíčkem, spoluzakladatelem headhunterské kanceláře WOLF HUNT.

Ondřej Havlíček s kolegou a spoluzakladatelem Ivarem Mesenským

Je headhunting stále aktuální téma?

Pandemie coronaviru by mohla skokově navýšit nezaměstnanost a tím

pádem přibude volných lidí na trhu.

Firmy tak mohou mít dostatek kandidátů na volné pozice.

Nárůst nezaměstnanosti nemá na poptávku po headhuntingu velký vliv. Větší

počet lidí bez práce se týká jen některých

oborů (např. hotelnictví, gastro), a především headhunting je typicky spojený

s vyššími manažerskými pozicemi. Na

post CEO chcete lídra, člověka, kterého

si ideálně vyberete sám – a toho potom

oslovíte. Pro firmu je potenciálně riskantní

čekat, kdo si vybere ji, tzn. přihlásí se na

82 | GOLF

inzerát. Nehledě na to, že mnoho reakcí

na inzerát automaticky neznamená kvalitní reakce. Výborný manažer bude na

trhu pravděpodobně volný jen výjimečně

a po krátký čas.

Jak to myslíte? Jaký je rozdíl mezi

zaměstnaným a nezaměstnaným

manažerem?

Takzvaní aktivní kandidáti jsou lákavý

zdroj, vykazují motivaci, nemají problém

s rolí uchazeče, ale mohou k ní být jednoduše donuceni okolnostmi. Když potřebujete práci, jste více ochoten riskovat

a stylizovat se. Děláte na své straně kompromisy, které si třeba nechcete přiznat

a později vyplavou na povrch. Máte málo

co ztratit a rozvázání poměru ve zkušební době vás nejhůř dostane tam, kde

jste byli. Napřímo oslovený a zaměstnaný člověk má mnohem více co ztratit

a chová se ve výběrovém řízení jinak.

Ovlivňuje pandemie i jiné pozice,

které je obvykle pro firmy těžké

obsadit?

Pokud bychom vzali v úvahu například

žádané technické specialisty (třeba zkušené programátory), ti jsou nedostatkoví

obecně, a i větší procento propuštěných

by se snadno uplatnilo. V minulosti některé větší IT firmy redukovaly stavy nebo