TÉMA MĚSÍCE | Extrémy a rekordy

Australské dobrodružství vás na bezmála 1 400 kilometrch doslova rozpálí.

Golf si zahrajete i v Himalájích.

NEJSTARŠÍ

Kde jinde začít než u nejstaršího dosud

existujícího a fungujícího hřiště. Někdo

říká, že je to Old Course v St. Andrews,

avšak Guinessova kniha rekordů má za

to, že je jím devítka v Musselburghu.

Ta je poprvé zmíněna v roce 1672,

v obchodní knize právníka Sira Johna

Foulise z Ravelstonu. Ten si zapsal, že

tam 2. března toho roku hrál linksové

hřiště. Ale ještě o mnoho dřív, v roce

1567, se na tomtéž místě údajně bavila

golfem skotská královna Mary. První greenkeeping Old Course je zaznamenán

v roce 1726.

Od té doby se v golfu stalo mnohé. Kolem glóbu vyrašilo nesčetně areálů, leckde na neobvyklých místech, s neobvyklým designem, tam, kde by golf nikdo

nečekal. Kreativita stavitelů nezná mezí.

NEJEXTRÉMNĚJŠÍ

Obzvlášť kreativním se ukázal jistý Alf

Caputo spolu s Bobem Bongiornem.

Jako manažeři motorestů na australské

Eyre Highways se rozhodli přivést na

tuto dlouhatánskou silnici trošku turistického ruchu navíc a nenapadlo je nic

10 | GOLF

Na 60 000 květů najdete kolem 16. jamky GC Sentry World.

Legend Golf & Safari Resort servíruje

nevšední třípar, na který vás vyveze helikoptéra.

jiného, než podél ní rozprostřít osmnáct

jamek golfového hřiště. Inspirace?

„Stačily tři, možná čtyři láhve dobrého

červeného,“ vzpomíná Caputo na ten

památný dlouhý večer před deseti lety.

Jamky leží podél 1 365 kilometrů dlouhé

Eyre Highway, táhnoucí se pustinami od

západní k jižní Austrálii. Krajina se nazývá Nullarbor, což je z latiny (nulla arbor)

a znamená to žádný strom.

Nejkratší vzdálenost mezi jamkami činí

10 kilometrů, nejdelší 200, průměrně jsou

jamky 66 kilometrů od sebe. Opravdové

XXL hřiště! Skórekartu získáte na západním

konci v Kalgoorlie nebo na jihu v Ceduně,

fee vychází na cca 70 euro. A nemyslete si,

že je to jen výkřik – atrakce nalákala už několik tisíc hráčů dobrodružné povahy, jimž

diplom za absolvování Nullarbor Links

stojí za několikadenní výlet.

Celoživotní členství přijde na 200 dolarů

a můžete si ho koupit i na dálku. Každoročně se také hraje turnaj Chasing the

sun, což je týdenní výlet, vyprodaný vždy

dlouho dopředu. A nakonec – přestože

jamky jsou vedeny ne vždycky po uhlazené ferveji, rekord hřiště má hodnotu

pozoruhodných 70 ran!

NEJDELŠÍ A NEJVYŠŠÍ

Když jde o délku (souvislého hřiště),

údajně není nad osmnáctku čínského

klubu Jade Dragon Snow Mountain

Club. Leží blízko města Lijiang v Himálaji, ve výšce 3 100 metrů nad mořem,

a měří 7 816 metrů při paru 72. Dobrou

zprávou je, že díky řídkému vzduchu ve

vysoké poloze létají míčky o 15–20 % dál

než obvykle. A se svou výškou je hřiště

také třetí nejvýše položené.

Ještě výš leží bolivijské hřiště La Paz

Golf Club – 3 342 metrů nad mořem.

Golf sem importovali britští inženýři při

stavbě místní železnice roku 1912. Nejvyšším hřištěm vůbec je sice Yak Golf

Course u města Kukup ve východním

Sikkmu v Indii, to ale leží ve vojenské

zóně a hrát se na něm dá jen se speciálním povolením.

NEJNIŽŠÍ

Jiným extrémem je Furnace Creek Golf

Course v kalifornském národním parku

Death Valley. S polohou 65 metrů pod

úrovní mořské hladiny je nejnižší, ale

pyšní se i dalšími nej. V letním poledni je

tam horko prakticky nesnesitelné. Začali