Festival

RWHYěHQ¿FKVNOHSij

27. / 28.

dubna 2019

QD3RGOXł¯

RWHYěHQ¿FK

VNOHSij

ZWȔVyS

25. festival

Moravská Nová Ves

Hrušky / Prušánky

0LNXOÏLFH0RUDYVN¿ŁLłNRY

otevrenesklepy.cz

Festival otevřených sklepů organizuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o. p. s.

ého fondu

hlavní mediální partneři

produktoví partneři festivalu

partneři festivalu