VYBERTE SI SVÉ

PŘEDPLATNÉ

1 490 Kč

890 Kč

roční předplatné časopisu Golf

] poštou do vaší schránky

] 12 voucherů 1fee2hráči

] 1 voucher na libovolný turnaj

Open Golf Series 2019

roční předplatné časopisu Golf

] poštou do vaší schránky

] 6 voucherů 1fee2hráči

690 Kč

]

]

12 voucherů 1fee2hráči na sezonu 2019

každý voucher umožňuje po úhradě

jednoho fee hru dvou hráčů

] platí na více než 50 hřištích

] s jedním voucherem ušetříte až

2 000 Kč, více na 1fee2hraci.cz

]

]

490 Kč

elektronické roční předplatné

časopisu Golf

] ve formátu pdf na váš e-mail

] 6 voucherů 1fee2hráči

1 990 Kč

]

roční předplatné časopisu Golf

poštou do vaší schránky

] 12 voucherů 1fee2hráči

] 2 vouchery na libovolný turnaj

Open Golf Series 2019

]

]

ES

BUSIN

PŘÍLO

10

10 | 201

8

RY D

TÉ M

A

F & ST

S GOL

Y LE

RNO

HA: B 18

20

C UP

ER

2 KROKY K ZÍSKÁNÍ VAŠEHO

CE:

PŘEDPLATNÉHO NEBO VOUCHERŮ

8–9

| 20

18

89

INS

UKCE

INSTR

KS řete se ROZHOVOR

BRO Op

N

O

a

S

EL ONu

TS jjppr

WadAského snPa HIL MráItkCyKkolem green

A

B

H

d

BvUnýBsvět bag

LFEM

G

Ý GOLF

DÁMSK

Y cii

MdASkJotsOkRaaaž po Fran

O

ik

t

O romOaVnOR

TSi KprotkanRáOZH POSPÍnŠejtILěžší

O

K

m

ím

SStalet

JIŘnÍat peéníze je

FEM

GOL

h Han

SUeC

MOolfu na

ODLvaOcet lleet g

HŘIŠ

ÁCÍ

DOM

sopi

sgol

f.cz

ww w.c

asopis

golf.cz

Ročník

w.ca

Y ZA

ww

T

CES

2018

lo 10/

26 | čís

KCE

PKAho!

KOE do to

ZA GO

SKO

L

SolfOovVá pIeNrla

CESTY

TRU

e

Bar

N

A

P RTDINGÝ ERVÍ

OSIBLENPÍ ROROCT

L

I

NENMALAÉ PPŘIZLPNŮLSOÁSKOU KE HŘE

1) Vyberte si některou

z nabídek.

2) Informujte redakci

o svém výběru.

Po

Poznámka

1)

Potřebovat budeme jméno a přesnou poštovní adresu, kam

Po

máme časopis posílat, popřípadě jméno a e-mailovou adrem

su, pokud půjde o elektronické předplatné.

su

Poznámka 3)

Pokud se bude adresa plátce a adresa odběratele lišit, automaticky vystavíme dárkový poukaz na jméno odběratele,

který pošleme na adresu plátce.

Poznámka 2)

Po

Potřebovat budeme jméno, adresu a e-mail toho, kdo bude předPo

platné platit a komu máme poslat elektronicky pokyny k platbě.

pla

Poznámka 4)

Roční předplatné zahrnuje minimálně 10 samostatných

výtisků časopisu Golf; půlroční minimálně 5 výtisků.

4,20 €

| 95 Kč/

ON OŘET

DVOAK: ZAH

:

A

A

VAÝVB

VÝB

Redakce časopisu Golf: Okružní 19, 638 00 Brno | 545 222 774 | golf@ccb.cz