VÝBAVA | Offset

„Není větší chyby, než přestat zkoušet.“

Johann Wolfgang von Goethe

Jak se hraje s železy

s velmi malým offsetem

Tento článek je pokračováním mého textu nazvaného Jak vám železa s velkým offsetem kazí hru, zveřejněném v úvodním čísle časopisu Golf z letošního roku. Nastolil

jsem v něm hypotézu, že železa s velkým offsetem nejenže nepomáhají rekreačním

golfistům k lepším úderům, ale ve skutečnosti mrzačí fyzikální vlastnosti holí a překážejí na cestě k lepší úderové technice. Zde se dočtete o tom, jak v praxi vypadá

použití želez s velmi malým offsetem v reálné hře běžného rekreačního golfisty.

Text: Ondřej Kašina, foto: výrobce

Za téměř dvacet let golfové publicistiky jsem byl vždy hrdý na to, že

jsem nikdy od žádného výrobce golfového vybavení nedostal zadarmo ani

46 | GOLF

týčko. Vybavení, které jsem testoval,

jsem kupoval za vlastní prostředky,

což mi dávalo a dává potřebnou míru

nezávislosti.

Tato cesta není snadná ani levná. A má své

negativní důsledky, které byste zahlédli v našem sklepě, kde zabírají místo různé hole.

Přesně dle mojí filozofie jsem praktickým