NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA GOLFOVÉ HRY

+&%/0'&&

DVA HRÁČI

4 KROKY

JAK VOUCHER JEDEN ZA DVA POUŽÍT

2

Hráči si musí předem rezervovat startovní čas a již při rezervaci

deklarovat, že hodlají použít voucher 1fee2hráči. Ověřte si, zda

hřiště vouchery ve vybraném termínu akceptuje.

3

Na hřiště se dostavte v odpovídajícím předstihu na vyplnění

voucheru a pro případné ověření totožnosti či registračního čísla.

4

Vouchery jsou určeny výhradně pro běžnou hru a nemohou být

používány jako náhrada startovného a greenfee na společenských

či sportovních turnajích.

490 Kč

Platnost do 31. 12. 2020

termínu

akceptuj

e.

ÁČI

ZA CENU JEDNOHO FEE

vybraném

la.

chery ve

Kopírování a zneužití voucheru

je trestné.

ačního čís

zda hřiště

vou

u je trestné.

BRNO – Golf Resort Kaskáda

Ušetřete až 1 500 Kč!

KOŘENEC GOLF & SKI RESORT

Ušetřete až 1 050 Kč!

DAROVANSKÝ DVŮR

GOLF RESORT

Ušetřete až 900 Kč!

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Golf Resort Franzensbad k.s.

Ušetřete až 1 800 Kč!

RECEPCE: 354 595 402

AKCEPTACE VOUCHERŮ: čtvrtek až

neděle

či registr

E-mail:

RECEPCE: 728 638 474

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

až pátek

HEŘMANICE – Malevil

Ušetřete až 690 Kč!

ání a

DVA HR

ÁČ

Telefon:

Golfový klub:

Adresa:

2)

E-mail:

Hendikep:

RECEPCE: 577 152 168

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až

čtvrtek (9.00–14.00)

LÁZNĚ KYNŽVART

Ušetřete až 1 750 Kč!

LIBEREC – Machnín

Ušetřete až 600 Kč!

RECEPCE: 482 772 711

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až

pátek (8.00–13.00)

LIBEREC – Ypsilon

Ušetřete až 1 500 Kč!

RECEPCE: 485 146 616

AKCEPTACE VOUCHERŮ: úterý,

vyjma státních svátků

LÍŠNICE

Ušetřete až 790 Kč!

žití vo

uche

ru

je tre

stné.

MLADÉ BUKY

Ušetřete až 850 Kč!

RECEPCE: 604 273 293, 499 421 954

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

RECEPCE: 776 826 376

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až a úterý (8.00–13.00) vyjma svátků

čtvrtek vyjma svátků

užití vou

Golfový klub:

zneu

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Ušetřete až 1 150 Kč!

I

Kopírov

ání a zn

zne

Adresa:

1)

4

3

2

1

es nin

K aL

POUŽÍT

JAK VOUCHER JEDEN ZA DVA

+&%/0'&&

LÁZNĚ KOSTELEC U ZLÍNA

Ušetřete až 600 Kč!

RECEPCE: 318 599 151, 603 383 238

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

RECEPCE: 487 762 107

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až a úterý

středa vyjma svátků

– Autom

il | Hluboká

Kynžvart |

ov | Bechyně | Brno

| Heřmanice – Malev

lec u Zlína | Lázně

ovo břemeno | Alfréd

Lázně | Harrachov

neč | Lázně Koste

| Ostravice |

KAŽDÝ

ře | Lázně Bohda

Resort | Františkovy

| Olomouc – Véska

vanský dvůr Golf

& Ski Resort | Krava

VOUC HE

Bystřice – Mnich

Park sv. Jan |

vice | Kořenec Golf

Nová Bystřice | Nová

R OP

ště | Slapy Golf

Konopiště – Tvoršo

Alenina

Buky | Mstětice |

a|

v pod Radhoštěm

NA KTER RAVŇUJE DV

Lh

n | Líšnice | Mladé

ec | Terezín – Kotlin

e Golf Resort | Rožno

Cínov

Ropic

|

e

l

| ský Kru ota – Čertovo

| Liberec – Ypsilo

Moto

Teplic

|

ÉMKOLI

A

u | MariahofČe

ovice | Telč

bře

mlov | Da

– Kestřany | Praha

| Ennstal | Lunga

y | Svratka | Šilheř

Sedin

Hamr

V PROJHR ÁČE KE HŘ

dné

rovanský meno | Alfrédov

á Ves – Jezera | Písek

Úlany

Janov u

rk | Veľké

Stork

ice | Sokolov | Svobo

dvůr Go

| Bechy

EK TU ZA

E ZA

Hřenska

Lomnica – Black

ně | Brn

Veľká

|

lf

.

a – Austerlitz | Slušov

Re

|

Lib

Borša

trestné

Weitra

Ko

|

je

sor

orf

erec – Ma

POJENÉA CENU JEDN

nopiště

sdorf

o – Autom

tí voucheru

| Poysd

– Malacky | Hrubá

– Tvoršo t | Františkovy

chnín |

Kopírování a zneuži

Kop

M HŘIŠ

otodrom

| Murtal | Ottenstein

OHO FE

ákovo | Bratislava

Lázně |

Liberec

vice | Ko

Ostrožsk

| Brn

Murau – Kreischberg

TI

Harracho

E

– Ypsilo

řenec Go

á Nová

n

v | Heřm o – Golf Resort

www.1fee2hraci.cz

lf

|

Ve

Líš

webu

&

Sla

s

na

Ski

nic

ěn

vko

Jez

e

Resort |

Kaskáda

anice –

ovaný seznam zveřejn

Malevill

Kravaře

Bratislava v u Brna – Auste era | Písek – Ke | Mladé Buky |

| Ciheln

formativní; aktualiz

| Hlubo

Ms

|

stř

y | Čelad

Lázně Bo

rlitz | Slu

– Berno

tětice |

any | Pra

okkáá nad

laadn

náá –

Nová Bys

lákovo

šovice |

hdanečč

ha – Mo

Vlt

Vl

avo

| Bratisl

So

|

třic

tol

Láz

u | Hořeh Prosper GC |

kolov | Svo

e | Nová

| Ropice

ně Koste

ava – Ma

Uveden

ledy | Hu

Bystřic

Golf Re

bodné

lec u Zlí

ý seznam

lac

řice

ky

c

e

sor

kvaldy |

Ha

|

na

Hru

je pouze

Mnich |

mr

t|

| Láz

L ně

informa

Olomouc

Murau – bá Borša | Veľká y | Svratka | Šilh Rožnov pod Ra

tivní; akt

u – Véska Kynžvart |

dh

Kreischb

eřovice

Lomnic

ualizovaný

| Ostravic

a – Black

| Telč | Tep oštěm | Slapy

erg | Mu

seznam

Golf Par

e|

rtal | Ot

lice – Cín

torrkk | Ve

zveřejn

k sv. Jan

tenstein Sto

ěn na web

ľké Úlany

ovec | Ter P

|

| Poysd

u www.1

ezí

ys

Sed

do

n

orf

fee2hraci.

– Kotlin

rf | Weitra

in | Ennst

a|

cz

al | Lu

Lun

ng

gau | Ma

riahof |

HRU DVĚ

MA

HRÁČŮM

!

LÁZNĚ BOHDANEČ

cheru je

Platnost

do

3

totožnosti

HARRACHOV

Ušetřete až 400 Kč!

2)

ÍCH

PO ZAPLA

CENÍ

1 FEE

RECEPCE: 553 673 202

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

až čtvrtek

RECEPCE: 371 740 716, 604 211 558 RECEPCE: 354 595 164, 733 612 901

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

čtvrtek (8.00–11.00), vyjma státních svátků až neděle

y|

kvald

y | Hu

řehled nžvart |

u | Ho

Ky

e|

Vltavo a | Lázně

travic

ín

á nad

ubok stelec u Zl – Véska | Os n |

Hl

|

vil

Ja

c

zně Ko

rk sv.

omou

– Male

anice hdaneč | Lá Mnich | Ol apy Golf Pa Kotlina |

|

orient

Heřm

ační. Ak Harrachov | e | Lázně Bo vá Bystřice – dhoštěm | Sl c | Terezín

ariahof

au | M

ve

avař

| No

s podm Lá

znětu| ální se

pod Ra ice – Cíno

| Lung

rt | Kr

ínvy

Bystřice | Rožnov

nstal

pl

i Reso zn

am

vá hř

rt

antiško kalfm&i Sk

lč | Te

| No

din | En

ak

je

Fruv

so

Te

e

išť

|

|

ce

Se

Re

e

rt

tic

Go

za

lf

pt

eřne

pořovic

ejcně ky | Mstě ován

Go

ře

lf Reso

Úlany

í vo

ľké

ch

| Šilhe jekný

Ropice

ůr Go šovice | Ko ladénBuna

a

|

uc

Ve

w

do

|

tk

dv

ol

he

eb

ra

projek

rů Stor

M

tra

Mot ov ýcry

| Sv

tu 1=2

rovans piště – Tvor | Líšnice |Hráč| Praha –

AráŽD

st

Black na je

rf | Wei

dn

Ham h K

–ác

on

no

lov | Da

ÝhV| O

any i si m

odné á Lomnicank

Poysdo otliv ých hř

Alus

Krum enska | Ko erec – Ypsil k – Kestřze

Svob

ení in

předľkem Ottenstein

ištích

UC H

lov |Če

Český

u Hř

| Píse

| Lib

Lhottalre

rša | aVe

E

| Sokorvac

i áde

Bokla

sk

a | zervov

Janov Machnín

iceřte

ý Krrog | Mur

Jezera ušO

ub

ovvě

czat

Hrru

NA KR OPR A

valot,v že– Če

Ves –

y |zd

hra

| Sl

ovci.o bř

star to

cksi,

hberum

e2rt

VŇU

Ja

a ei

|w.D1fe

T

Liberec žská Nová Austerlitz

ho

hřscišt

no

vn

E

ar

– Mala au – Kr

em

dl

ww

í

a

R

v

ov

ají

ča

ě

en

u

tro

av

É K JE DV

vobuuc

anskpouž o | Al

Hře

isl

ur

Os

na

Li narewe

MNa

hens

ý dv ít vo fré s a jižM

př O-LI

v u Br

něnbe

o | Brat

řejjně

c – M rykave

| no

veeře

hřzv

hedov | Be i re

V PR A HR ÁČ

Slavko rnolákov

išt

brpian ůr Golf uc

am

achn Kovy

ě se Odo

Re r 1f

ee chyn

Be

stro

OJEK E KE

ný sezn

ráě | Br

stžs

– Tvtermsort | Fr 2h

ava –

av teNv ín | Libere štěém

alizova na vyplně

antiš či.

no –

TU Z HŘE

Bratisl

aktuto

Slavko ká

c – Yp oršoviínceu akce

ovod

ní vo

tožnos

po

Auto

á Ve

ativní;

ptkovy

ZA

APO

víd

|

uc

Br

sil

v

Ko

orm

s

motod

on | Lí

– Jeaj

ti či re atislav heuruBr(v

ře uje. Lázně

e inf

JE

zeíc

ENÉM CENU

|H

před

šnice nec Gol

a – Be naiz– Au

raím

gi

ro

je pouz

st

|

am

ra

st

že

f

st

& Ski arrachov m | Brno

čníhornolák

ED

) lit

a zpr| o sek – Keihu| Mladé

ý sezn

no –

HŘIŠ JJE

Uved

Reso

|

čísla.ovo | er

Bu

Sl

st

Uveden

ený se

or

íp

řa

TI NOHO F

rt

ky

t | Kr Heřmanic Golf Reso

ad

ny

ov

Bratisl

|M

né ověř| Prah

znam

EE

ava – ice | Soko

je po

ice | N avaře | Lá e – Malev rt Kaskád

a – M sttěěttic

í

uze inf

lov en

Malac

zn

ormat

ky | H | Svobod otol | Ropi ová By

Byssttřřic ě Bohdan il | Hlubo a | Ciheln

ivní;

dn

ic

ru

y|

ce

e|N

eč | Lá ká nad

Murau

éH

aktuali

G

Vltavo Čeladná

zova

– Krei Borša | Ve amry | Sv olf Resort ová By

Byssttřřic zně Ko

– Pros

ný se

u|

st

ra

schb

ľká Lo

| Ro

ic

znam

erg |

mnica tka | Šilheř žnov po e – Mnich elec u Zlín Hořehledy per GC |

zveřejn

M

urtal

a|

d

ovice

|O

ěn na

|

| Otten – Black St

webu

| Telč Radhoště lomouc Lázně Ky Hukvaldy

ork

www.

– Vésk

| Tepl

nžva

m | Sl

|

stein

1fee2h

rt

ic

ap

| Poys | Veľké Ú

a

raci.cz

lany e – Cínove y Golf Pa | Ostravi |

dorf

– Sedi

ce

| Wei

rk sv.

c

tra

n | En | Terrezín

Jan | |

n

nstal

| Lung Kotlina |

au | M

ariaho

Kopír

f|

ov

TENTO VO

UCHER

UMOŽŇU

JE

NA VYBR

ANÝCH H

ŘIŠT

NO

RECEPCE: 317 784 044

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až

neděle (start od 14.00)

RECEPCE: 606 754 570

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí,

úterý, neděle (1. 5.–30. 9.)

Kopírování a zneužit

í voucher

2

3

HR

ÁČ 2

I

DV

A

Platnost do 31. 12.

2020

POUŽÍT

1

JAK VOUCHER JEDEN ZA DVA

FE

E

www.1fee2hraci.cz

Ověřte si,

O

%7")3˜Ÿ*

+&%/0'&&

DVA HR ÁČI

– Automotodrom

nský dvůr Golf Resort

| Brno – Golf Resort

| Františkovy Lázně

Janov u Hřenska |

Kaskáda | Cihelny

| Harrachov | Heřma

Konopiště – Tvoršo

| Čeladná – Prospe

nice – Malevil | Hlubo

vice | Kořenec Golf

r GC |

Liberec – Machnín

& Ski Resort | Kravař

ká nad Vltavou | Hořeh

| Liberec – Ypsilon

e | Lázně Bohdaneč

ledy | Hukvaldy |

| Líšnice | Mladé Buky

Ostrožská Nová Ves

| Lázně Kostelec u

| Mstětice | Nová Bystřic

– Jezera | Písek – Kestřa

Zlína | HRÁČ

Lázně Kynžva

E KE

e | Nová Bystřice – VŇUJE

rt |HŘE

ny | Praha – Motol

DVA

Slavkov u Brna – Auster

Mnich | Olomo

| Ropice

HER OPRA

uc – Véska | Ostrav

litz | Slušovice | Sokolo

Golf

VOUC

Ý

Resort

KAŽD

|

Rožno

Bratislava – Bernol

ice |

v pod Radhoštěm

v | Svobodné Hamry

ákovo | Bratislava –

| Slapy Golf Park sv.

| Svratka | Šilheřovice

Malacky | Hrubá Borša

Jan

|

|

Telč

| Teplice – Cínovec

| Veľká Lomnica – Black

| Terezín – Kotlina

Stork | Veľké Úlany

Murau – Kreischberg

|

Uvedený seznam je

– Sedin | Ennstal |

| Murtal | Ottenstein

pouze informativní;

Lungau | Mariahof

aktualizovaný seznam

| Poysdorf | Weitra

|

zveřejněn na webu

JE

D

VO

U

ŽD

Ý

KA

RECEPCE: 546 216 462

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

až pátek

ČESKÝ KRUMLOV

Ušetřete až 1 200 Kč!

KAŽDÝ VOUCHE

R OPR AVŇUJE

NA KTERÉMKOLI DVA HRÁČE KE HŘE ZA CENU

JEDNOHO FEE

V PROJEKTU ZAPO

Alenina Lhota – Čertov

o břemeno | Alfréd

JENÉM HŘIŠTI

ov | Bechyně | Brno

Český Krumlov | Darova

o

e

Os –

r

C

tr M nsk ov vo

Br

atis Slav ožsk ach a | K ansk bře

NAHER

Uv

ed

lav kov á N nín on ý d men

en

K O

a – u ov | Lib op vůr o

ýs

ez

Be Brn á V er iště Go | Alf TE PR

na

RÉ AV

rn a – es ec – T lf R ré

m i tohoto

do

o

platnost

í

v

je

e

lák Au Je Yp o

M ŇU

po

Zvolte si hřiště a ověřte si omezen

ov ste zer sil ršo sort v | B

KO J

í platnosti tohoto

o | rli a | on vic | F ec

je pouzeuze in

LI E D

Zvolte si hřiště a ověřte si omezen

Pís | L e | ran hyn

voucheru. Přehled hřišť na voucheru

form 1=2 Bra tz |

K

p

j pouze

je

V VA

tis Slu ek íšn oř tišk ě |

vouc

hřišť zapojených do projektu ativ

lav šo – K ice en ov Br

voucheru. Přehled hřišť na voucheru

PR H

orientační. Aktuální seznam

n

a – vic es | M ec y L no

projektu 1=2

OJ R

na jednotliv ých hřištíchí; akt

e | třa la Go áz –

seznam hřišť zapojených do

voucherů

ání

Aktuální

M

ní.

akceptov

orientač

ami

u

Á

A

podmínk

s

E

ali

ala So ny dé lf ně ut

zo

voucherů na jednotliv ých hřištích

ck kolo | P Bu & S | H om K T ČE

h www.1fee2hraci.cz.

ání

stránkác

va

akceptov

h

ami

M

webovýc

na

podmínk

n

s

U KE

je uveřejně

ur y | H v rah ky ki R arr oto

i.cz..

hraci.cz

ee2hrac

w.1fee2

se

www.1f

| S a – | M es ac

au

h

Z

stránkác

h

r

d

zn

webovýc

w

u

na

n

je uveřejně

– K bá vob M stě ort hov rom AP HŘ

am

reis Bo od oto tic | K | H |

OJ E

zv

e

ra

eře

n

l

r

at startovní čas a již při ree B

E ZA

jně chb ša | é H | Ro | No vař řm rno

Hráči si musí předem rezervov

er Ve am pic vá e | an – G NÉ

či.

nn

CE

termínu akceptuje.

ľká ry e

hodlají použít voucher 1fee2hrá

M

že

Lá ice olf

aw g|

at,

vybraném

ve

B

deklarov

vouchery

zervaci

hřiště

y

M

G

N

zda

|

eb

L

Ověřte si,

stř zně – M Re

e.

HŘ U

u w urt om Svr olf

ve vybraném termínu akceptuj

J

n at Re ice Bo ale so

ww al |

Ověřte si, zda hřiště vouchery

Ot ica – ka | sor | No hda vil | rt Ka IŠT ED

.1fe

te

vá ne H sk

I NO

B Šil t |

předstihu

e2

hra nst lac he Rož By č | lub ád

se dostavte v odpovídajícím

hřiště

Na

H

a

ř

e

k

L

s

o

n

o

ci.

in

t

á

|

O

cz

(viz níže) a pro případné ověření

| P Stor vice ov p řice zně ká n Cih

voucheru

čísla.

ního

vyplnění

na

F

registrač

k

a

či

o

e

ti

totožnos

EE

ys | V | Te od – M Ko d V lny

do eľk llč Ra nic ste lt

a |Č

|

d

rf

totožnosti či registračního čísla.

pro běžnou hru

| W é Úla Tep hoš h | O lec u vou ela

Voucher y jsou určeny výhradně

eit ny lice těm lo Zlí | H dná

náhrada startovného

ra

– S – C | S mo na oře – P

a nemohou být používány jako

ed íno lap uc | Lá hle ro

– V zn dy sp

sportovních turnajích.

či

in

ských

v

y

společen

na

e

e

a greenfee

G

|E

é

ě

nn c | Te olf ska Ky | Hu r GC

sta re Pa | O nžv kva |

l | zín rk s str ar ld

y|

Lu

t

a

v

ng – Ko . Ja vice |

au tlin n |

|

|M a|

aria

Hráči uplatňující voucher

ho

f|

KONOPIŠTĚ – Tvoršovice

Ušetřete až 2 000 Kč!

RECEPCE: 558 440 410-1, 603 166 697 Ušetřete až 900 Kč!

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

RECEPCE: +420 723 625 525

(7.00–12.00)

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

a úterý

O FEE

ZA CENU JEDNOH

HRÁČE KE HŘENÉM HŘIŠTI

|

OJE

OPR AVŇUJE DVA

ná – Prosper GC

DÝ VOUCHER RÉMKOLI V PROJEKTU ZAP

da | Cihelny | Čelad

ldy |

NA KTE

– Golf Resort Kaská

Brno

|

u | Hořehledy | Hukva

om

Vltavo

otodr

nad

Ja rum ho

Lib nov Ÿ*

lo ta

%7")3˜

ere u H v | – Če

c

ř Da rt

BRNO – Automotodrom

Ušetřete až 400 Kč!

ČELADNÁ – Prosper GC

Ušetřete až 1 600 Kč!

S JE D NÍ M VO UC

HE RE M UŠ ET ŘÍ

TE AŽ 2 00 0 KČ

JEDNO FEE

KESTŘANY

Ušetřete až 690 Kč!

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

a úterý

Uvedená cena zahrnuje DPH, balné a poštovné –

platí v případě předplatby, u dobírek bude poštovné

a balné v ceně 80 Kč přiúčtováno.

JEDNO FEE

BECHYNĚ

Ušetřete až 690 Kč!

0

690 Kč

RECEPCE: 412 514 334

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí,

čtvrtek (start do 12.00)

. 202

12

RECEPCE: 725 404 998

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

a úterý

31. 1

2

290 Kč

JANOV U HŘENSKA

Ušetřete až 500 Kč!

Platn

ost d

o

390 Kč

ALFRÉDOV

Ušetřete až 890 Kč!

KRAVAŘE SILESIA

GOLF RESORT

RECEPCE: 353 972 281, 730 899 546 Ušetřete až 1 090 Kč!

pro předplatitele

časopisu Golf

6

RECEPCE: 732 241 322

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až

čtvrtek (8.00–12.00)

CIHELNY – Astoria Golf Resort

Ušetřete až 1 800 Kč!

CENA

běžná

RECEPCE: 381 273 074

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

RECEPCE: 516 467 504

RECEPCE: 541 511 711

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí až AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí,

úterý a pátek (start do 12.00)

středa (do 13.00)

CENÍK VOUCHERŮ

POČET

HUKVALDY

Ušetřete až 500 Kč!

RECEPCE: 602 272 924

RECEPCE: 777 213 474

AKCEPTACE VOUCHERŮ: úterý

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

a úterý, kromě svátků při hře na 18 jamek a středa

Zvolte si hřiště a ověřte si omezení platnosti tohoto voucheru.

Aktuální seznam hřišť zapojených do projektu 1=2 s podmínkami

akceptování voucherů na jednotlivých hřištích je uveřejněn

na webových stránkách www.1fee2hraci.cz

1

ALENINA LHOTA

Čertovo břemeno

Ušetřete až 600 Kč!

HOŘEHLEDY

Ušetřete až 500 Kč!

trestné.

RECEPCE: 606 793 476

AKCEPTACE VOUCHERŮ: pondělí

až čtvrtek

WWW.1FEE2HRACI.CZ

MSTĚTICE

Ušetřete až 1 200 Kč!

RECEPCE: 326 997 190

AKCEPTACE VOUCHERŮ: úterý