VÝBAVA | Offset

měl větší offset dávat vyšší dráhy ran díky

posunu těžiště směrem dozadu. Jenomže

během reálného švihu vyšší offset způsobí

zavření hlavy hole při kontaktu s míčkem,

a to v důsledku vede k nižší trajektorii ran.

Mé subjektivní testování tento postulát

plně potvrdilo. Železa s malým offsetem

v žádném případě nemají inherentní fyzikální sklon vytvářet nižší rány. V konečném

důsledku vždy záleží nejen na offsetu, ale

také na fyzikální konstrukci hlavy každého

konkrétního modelu želez a jeho umístění

těžiště a distribuci hmotnosti. Každopádně

nižší offset nemá žádnou obecnou korelaci

vůči eventuální nižší trajektorii ran.

Zde je nutno dodat, že výšku ran diktuje

kombinace fyzikálních charakteristik hlavy

hole a šaftu. Násady použité v testovaném

setu (ACCRA iCTW 75 Constant Weight) se

vyznačují nízkou úrovní torze a následně

vysokou přesností.

Ovšem ve fyzice i v životě je vždy něco

za něco. Určitě se nejedná o šafty se sklonem vytvářet velmi vysoké rány. Bylo by

zajímavé otestovat železa Mizuno 919

Hot Metal Pro rovněž s násadami konstruovanými pro nejvyšší rány. Ovšem jakožto

kompromis mezi vysokou mírou kontroly

a dostatečnou výškou ran jsou šafty Accra

iCTW 75 Constant Weight skutečně tím,

za co jsou považovány – extra třída.

DÉLKA RAN

Jedním z falešných mýtů okolo želez

s nízkým offsetem je rovněž tvrzení, že

ne zcela ideálně zasažené rány ztrácejí

příliš z délky. Nalijme si čistého vína, kolik

opravdu ideálně zasažených míčků přesně

na sweet spotu vyprodukuje za kolo rekreační golfista? Upřímně řečeno, málo.

Abych tuto část objektivizoval, uvedu

mínění časopisu Golf Digest z USA. Zde

velmi ocenili inovační schopnosti firmy

Mizuno v oblasti metalurgie, konkrétně

jak celkovou stavbu hlav těchto želez, tak

i slitinu chromoly. „Mizuno využilo svých

velkých znalostí v oblasti metalurgie

a uvedlo na trh dynamický set holí s hezkým zevnějškem. Použití odolné slitiny

dovolilo inženýrům vyvinout konstrukci

odrazové plochy s různými tloušťkami,

což zvyšuje rychlost odrazu míčku.“

Golf Digest je sice konkurence, ale já říkám

„hallelujah brother, je to tak“. Vynalézavá

50 | GOLF

Hůl

4

5

6

7

8

9

PW

Ping G-Max

Offset (mm)

8,13

7,62

7,11

6,60

6,10

5,59

4,83

Mizuno 919 Hot Metal Pro

Hůl

Offset (mm)

4

3,60

5

3,35

6

3,09

7

2,84

8

2,59

9

2,36

PW

2,10

konstrukce želez Mizuno 919 Hot Metal

Pro v kombinaci se slitinou, která je skutečně „hot“, dává délky, které jsem dosud

nepoznal. V průměru jsem soustavně dosahoval vzdáleností o 1,5 hole delších než

s předešlým setem TaylorMade RSi2. Když

tyto výsledky očistíme o rozdíl mezi šafty

ocelovými u mého staršího setu a grafitovými u testovaného a o rozdíly v loftech,

zbývá stále ještě rozdíl v jedné holi délky

navíc ve prospěch želez Mizuno.

(Jediný opravdu přesný test by v případě

délky ran byl, kdybychom mohli současně

vyzkoušet železa z naprosto stejného

materiálu, stejné konstrukce, se stejnými

šafty, avšak s podstatně rozdílnými offsety. To je bohužel dle mého názoru

v našich podmínkách zatím prakticky

nemožné.)

POCIT

Slitina chromoly je opravdu „hot“. Je to určitě sen všech rekreantů například v 65 letech ze dne na den získat délku jedné hole

navíc. Je to skutečnost. Z hlediska pocitu

však musím přiznat, že přece jen kované

hole z klasické uhlíkové oceli (například

ocel 1020) dávají o něco lepší pocit. Jenže

za cenu menší tolerance a délky.

V životě je vždycky vše otázkou volby. Pokud je pro vás pocit více než délka a tolerance, pak doporučuji, abyste zvolili například železa Mizuno 919 Forged.

ZÁVĚREM

Zkušenost s železy Mizuno 919 Hot Metal

Pro v rámci subjektivních a nikoliv laboratorních podmínek dokázala přesvědčivě, že železa s nízkým offsetem mohou

velmi dobře sloužit rekreačním golfistům

včetně těch seniorských. Po přečtení tohoto článku si asi logicky část z vás bude

klást otázku: Měl bych si také opatřit železa Mizuno 919 Hot Metal Pro? Odpovědět není snadné.

Firma Mizuno uvedla tato železa na trh

jen půl roku po představení jejich verze

Hůl

4

5

6

7

8

9

PW

TaylorMade RSi2

Offset (mm)

4,40

4,00

3,60

3,20

2,80

2,40

2,00

bez přívlastku „Pro“, která byla určena

typicky pro rekreační golfisty požadující maximální toleranci, přičemž hlavy

tohoto setu byly větší a offset vyšší.

V případě verze Pro inženýři a marketéři

z Mizuno zašli k extrému, protože offset

této verze je dokonce nižší než u verze

919 Forged, oblíbené u špiček PGA Tour.

V modelu Mizuno 919 Hot Metal Pro tak

vznikl unikátní a zdánlivě nelogický kříženec holí spíše pro rekreanty s hodně

nízkým offsetem. Něco jako kříženec

pitbulla a závodního chrta. Nebo jako

praktický kombík Ferrari. Funguje to

skvěle, ale je to nezvyklé.

Pro rekreační golfisty se sklony k draw

je tento model opravdu darem z nebes.

Umím si však představit velkou skupinu

golfistů, která na jedné straně sdružuje

závodní hráče a pokročilé amatéry, na

straně druhé typické rekreanty, pro něž

je tento kříženec těžko přijatelný.

Puristům a ambiciózním profíkům asi

bude vadit poněkud zavalitý vzhled

zadní části želez, zvláště v případě

pětky a čtyřky. Funguje to jako čert, ale

jsou prostě lidé, kteří nesnesou, když

vidí za horní hranou železa přečnívající

výběžek zadní části, zaručující vyšší toleranci a další žádoucí fyzikální vlastnosti.

Opravdové víkendové „motyčkáře“ zase

může vyděsit offest, který je na první

pohled tak nízký, že to většina golfistů,

kteří nehráli od let 70. a 80. minulého

století, dosud neviděla.

A tak se asi železa Mizuno 919 Hot Metal Pro nedočkají masového rozšíření

a budou sloužit poměrně omezené

skupině rekreantů, kteří dokáží profitovat z kombinace vysoké tolerance,

úctyhodné délky a velmi malého offsetu. Nicméně pro potvrzení mé teze,

že nízký offset nevede k menší spolehlivosti hry u rekreačních golfistů, tento

set dobře posloužil a zůstane dlouho

v mém bagu.