ROZHOVOR | Petr Dědek junior

Petr Dědek mladší vyměnil hráčskou

roli za promotérskou a netají se ambicí

přivést do Česka i Tigera Woodse.

14 | G

14

GOLF

OLLF

O

OLF