PATRICK REED | Krátká hra

Široký

arsenál

Čím variabilnější bude vaše

krátká hra a čím širší škálu

úderů si osvojíte, o to větší

šance na úspěch. Po patru jsou wedge těmi nejdůležitějšími holemi v bagu, protože je užijete v bankru,

v okolí greenů, z ferveje i rafu. A třebaže řada trenérů

radí používat více wedží, já se naučil hrát různé rány

jedinou wedží. Pokud to zvládnete, pokryjete velkou

část vzdáleností.

Pracujte s délkou nápřahu a vyzkoušejte stejnou holí

nápřah od pozice, kdy paže směřují na pomyslném

ciferníku k deváté hodině a hůl je kolmo, přes pozici, kdy je hůl rovnoběžně s povrchem, až po krátký

nápřah, kdy je šaft skloněný zhruba v úhlu 45°. Tomu

odpovídá i impakt a protažení. V prvním případě je

hlava hole v impaktu před rukama a v protažení se

pravá ruka převaluje přes levou, ve druhém případě je

šaft rovný a pravá ruka se v protažení jen lehce přetáčí,

v posledním případě jsou ruce mírně před hlavou hole

a rolování rukou v protažení je minimální.

Kratší švih

při ataku

Jedna z největších chyb, jaké se při hře plných

ran wedží můžete dopustit, je ta, že míček

zahrajete příliš vysoko. Stane se to snadno,

pokud se jej snažíte „dloubnout“ a pomáháte

mu tak do vzduchu nebo švihnete příliš tvrdě.

Pro přesnou ránu wedží, ať z ferveje či rafu, doporučuji zkrátit nápřah

a úměrně tomu také finiš. Díky tomu v impaktu lehce zavřete líc a spolu

s mírně vpřed nakloněným šaftem pomůžete kompresi míčku. Zároveň

do něj udeříte pod strmějším úhlem.

Váhu při zásahu držte rovnoměrně rozloženou a během impaktu otáčejte boky jako u normální rány. A hlavně odolejte pokušení zahrát úder

stoprocentní rychlostí – míček byste tak poslali vysoko do vzduchu.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

29