ROZHOVOR | Tomáš Gryc

který vše zaštiťuje, a pod ním asistent

ČGF, který s dětmi pracuje. V zemích na

západ od nás je naprosto nepředstavitelné, že by amatér učil golf. To jim

nejen pravidla, ale ani tradice nepovolí.

A je to naprosto respektované. Existují

dobrovolníci při kolektivních trénincích

v klubech, nejčastěji z řad rodičů, kteří

projdou golfovým kurzem, aby získali

základy. Ti potom spolupracují a dohlíží na děti, ale nezasahují do výuky.

A v žádném případě za to nesmí brát

peníze.

Co je tím zádrhelem u nás, že

tady vládne letitá antipatie

a nespolupráce?

Máme stejné cíle, akorát se je každý

snaží dosáhnout jiným způsobem. To je

můj pohled. Navíc, jestli si někdo myslel, že je tohle jen problém mezi ČGF

Tomáš Gryc při výuce na drivingu

48 | GOLF

a PGA, tak je naivní. Do problematiky

rozvoje českého golfu vstupují i další

subjekty, například majitelé golfových

hřišť a klubů.

Je to zvláštní, obě strany hovoří

o tom, že chtějí, aby český golf prosperoval, rozvíjel se, ale zatím to

vypadá, že jeden jde hot a druhý

čehý?

V některých oblastech a obdobích není

komunikace ideální, ale nebudu říkat, na

které z těch stran. V oblasti vzdělávání od

roku 2018 běželo vše dobře, ale teď jsme

byli osočeni, že náš systém může za to,

že nemáme hráče na evropské tour. S tím

jsme nemohli souhlasit. Domnívám se, že

chyba může být na obou stranách a za

nás, vedení PGA, pouze řeknu, že naše

ochota spolupracovat a diskutovat o rozvoji českého golfu je velká.

Možná se teď zeptám hloupě… Jste

součástí České golfové federace, dostáváte i nějaké peníze z jejího rozpočtu na svou činnost?

Na vzdělávání nedostáváme vůbec nic.

Dostali jsme jednorázový menší příspěvek

při vzniku skript pro jeden z ročníků, kde

se vzdělávali právě trenéři 3. třídy. Jinak

je vše financované ze zdrojů PGA. Zatím

jsme nedokázali najít takový systém, kdy

by nám dala federace peníze a chtěla za

to odvedenou práci. Je to zvláštní. Ve většině evropských zemí spolupráce funguje.

Zatím jsme mluvili hlavně o vzdělávání trenérů, ale co podpora hrajících profesionálů? Ptám se i proto,

že vím, jak omezený je rozpočet

PGA.

Bohužel se obávám, že z našich prostředků bychom nedokázali zaplatit