INSTRUKCE | Tipy & rady

Max Homa:

MYSLETE NA KONDIČNÍ

STRÁNKU

Řekne-li se v případě golfisty kondice,

Zanedbávané

maličkosti

nutně to neznamená běhat tisíce ki-

Slovo maličkosti v názvu článku by zasloužilo dát do

uvozovek. Chcete-li být dobrý golfista, samotný švih

nestačí. Musíte se komplexně věnovat všem stránkám.

Co stojí v pozadí mého švihu?

Při zaujímání postoje totiž právě tyto

Z archivních materiálů připravuje P. Prouzová, foto: Titleist

lometrů, pro správný švih je však tělo

potřeba udržovat připravené. Důležitou roli proto hraje flexibilita i síla. Pro

silný a konzistentní švih je mimo jiné

nutné věnovat péči hamstringům,

což jsou svaly zadní strany stehen,

a břišním svalům.

svaly udržují tělo ve správné pozici.

Čím silnější tak budou, tím snáze

budete v průběhu celého kola švihat opakovaně, v opačném případě

únava postupem času vykoná své

a do švihu se vloudí chyby.

TŘI CVIKY

Sám pro „údržbu svalů“ pravidelně

používám tři jednoduché cviky. První

dva mají společný základ. Lehnu si

na zem a nohy opřu o lavičku tak, že

kolena jsou ohnutá v pravém úhlu.

První cvik spočívá ve zvedání trupu

ke kolenům, paže jsou překřížené

a položené na hrudníku. Druhým cvikem je zvedání pánve vzhůru tak,

že se nohy napínají. Jednodušší variantou tohoto cviku je leh na zemi

s pokrčenýma nohama, kdy se pánev

zdvihá ze země.

Třetí cvik vám pomůže zlepšit rotační

mobilitu, což je z hlediska golfového

švihu klíčové. Posaďte se na zem

a pokrčte nohy, poté mírně zdvihněte

chodidla asi 15 cm na zem, předpažte a ruce spojte dlaněmi k sobě.

Poté začněte rotovat rukama vpravo

a zpět a celý pohyb proveďte i na levou stranu.

Ve výrazně lehčí variantě lze tento

cvik provádět v sedu na lavičce, kdy

paže zkřížíte na hrudníku a otáčíte

trup střídavě vpravo, kde vydržíte

2 sekundy, vrátíte se do výchozí pozice a poté sekvenci provedete na

levou stranu. Od každého cviku proveďte 15 opakování ve třech sériích.

(Příště: Dustin Johnson)

54 | GOLF