ROZHOVOR | Rostislav Petchenko

Velmi důležitý pak byl pro nás rok 2019,

kdy jsme založili stavební divizi, abychom

mohli projekty sami stavět, a vznikl také

investiční fond GARTAL pro financování

naší činnosti. Byl to okamžik, kdy jsme dokončili transformaci z malé firmy do většího subjektu s transparentí strukturou.

Když se vrátíme ke spojitosti s golfem, kterému se říká také zelený

sport, vaše firma má, soudě podle

jejích projektů, k zeleni poměrně

blízko…

Možná by se dalo říct přímo k zelené,

která se stala symbolem ekologie a udržitelnosti. Určitě je to přístup, který se snažíme aplikovat v projektech i v běžném

fungování společnosti. Myslím, že rozvoj

má být udržitelný v tom smyslu, abychom

brali v úvahu nejenom současnou potřebu,

ale i potřebu budoucí, a ptali se, jaký vliv

může mít to, co děláme dnes, na budoucí

generaci nebo třeba na město jako takové.

Vaším nejčerstvějším projektem

jsou Zelené kaskády. Proč jste je nazvali právě takhle?

Jsou totiž umístěny v Hostavicích, což je

pražská městská část s nejpestřejší přírodou. Zeleně je tam opravdu spoustu. Navíc terasy domu, které se nachází v jeho

středové části a jsou uspořádány do kaskád, mají prostor pro výsadbu nejrůznějších rostlin.

Nedaleko zeleně je i váš projekt Pod

Bertramkou, který je zároveň kousek od velmi městsky pulzujícího

Smíchova, podobně Nová Kněžívka

poblíž pražského letiště má velmi

blízko k zeleni…

A můžeme zmínit i Tuchoměřické zahrady,

které jsme letos dokončili. Jde o uzavřený

areál obklopený zelení. Vždy se snažíme,

aby ji naše projekty měly na dosah, nebo

ji komponujeme přímo do projektu a zřídíme třeba parčík, vysázíme stromy, použijeme zelené střechy nebo popínavou

zeleň. Bydlení není jen o dispozicích bytu,

o projektu jako takovém, ale především je

o lokalitě a o infrastruktuře. V současné

době patří možnost relaxu k nepostradatelným prvkům kvalitního bydlení a každý

zelený prvek k relaxaci přispívá.

Za více městský projekt by se dala

označit Moje Kubáň. Čím vás vlastně

zaujala přestavba málem památkově chráněného hotelu Mars z počátku šedesátých let?

Moje Kubáň je soubor dvou původních

staveb, z nichž jednou je zmíněný hotel

a druhou někdejší později vystavěná administrativní budova. Je to velký, zajímavý,

členitý objekt, který nabízí řadu historických prvků a náš projekt je kombinuje

s moderními řešeními tak, aby to dohromady dávalo smysl. Myslím, že to bude

mít ve výsledku velmi osobité kouzlo.

Lokalita je naprosto luxusní, veškerou infrastrukturu a služby máte na dosah ruky.

My k tomu ještě přispějeme tím, že v přízemí projektu umístíme supermarket.

Bavili jsme se o zeleni, udržitelnosti, kdybyste měl shrnout přístup

skupiny GARTAL k developmentu

v několika bodech, které by to byly?

Vedle udržitelnosti a ohledu na ekologii jsou to určitě technologie, ovšem jen

technologie, které klient opravdu využije. Dále se snažíme, aby lokalita našeho

projektu byla vždy něčím zajímavá nebo

výjimečná. Také pokaždé vtělujeme do

projektu naše prvky, aby klient poznal, že

tahle stavba je od nás. Říkáme tomu design koncept.

Nadcházející doba se jeví velmi turbulentně a nepředvídatelně, ať už

jde o inflaci, dramatický růst cen

stavebních materiálů, zdražování

hypoték, krizi na trhu s energiemi…

Jak dnes uvažujete o budoucnosti,

která nás čeká?

O tom se intenzivně bavíme, a protože nevíme, jak se ekonomika bude vyvíjet, máme

samozřejmě víc scénářů. Kvůli inflaci bychom neměli držet větší balík prostředků

v hotovosti, na druhé straně kvůli neodhadnutelnému vývoji ekonomiky musíme

mít vyšší rezervy než obvykle. Takže je to

trochu paradox. Ale určitě chceme dál investovat do nemovitostí, rozhodně si nehodláme dát několik let přestávku a vyplnit

ji jen přípravou projektů, jak naznačují někteří konkurenti. Chceme být stále aktivní,

a byť je ten vývoj nepředvídatelný, nevěřím

v pokles cen. Myslím, že se pomalu vracíme

k normálu, kdy se byty nevyprodají hned po

spuštění prodeje. Zase přijde na řadu práce

s klientem, argumenty a přesvědčování.

Takže se v podstatě vrátíme na standartní

trh, kde se poptávka střetává s nabídkou.

Za rozhovor děkuje

redakce časopisu Golf

Foto: Archiv skupiny GARTAL

Bytový projekt Zelené kaskády, Praha 9 - Hostavice. Developer GARTAL

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

www.gartal.cz

105