DRIVING | Ze světa businessu

Čtvrtstoletí za námi

Čas běží jako voda. Už to bude téměř 25 let, co se původně malá brněnská firma Top Tisk s.r.o. vyprofilovala jako

specialista na papírové obaly. Před dvěma lety se přestěhovala do nového areálu v Telnici u Brna a s více než sto

zaměstnanci nabízí špičkové pracoviště. S rozšířením celkové výrobní plochy na více než 5000 m2 a 800 m2 administrativy a kompletní změnou v logu a v názvu na Top

Print Packaging vstoupila do nové etapy svého života.

Vyrábíme obaly pro nejnáročnější klienty

v oblasti farmacie, potravinářství, doplňků

stravy a lehkého průmyslu. Disponujeme

špičkovými odborníky v oblasti designu

a konstrukce. Držíme se hesla, že tvrdá

práce a cíl, který máme, je pro nás jedinou cestou, jak vítězit. Přestože překážky

jsou velké a těžké, daří se nám postupovat vpřed za naším snem – být prostě

TOP firmou, na kterou se mohou naši

partneři spolehnout ve všech časech.

V květnu 2021 jsme mohli začít využívat nový areál firmy s jeho špičkovým zázemím. Drtivá většina zaměstnanců šla

s firmou do nového působiště. Za to jim

patří obrovský dík. Všichni se nějakým

114 | GOLF

způsobem podíleli na úspěšné změně jak

místa, tak názvu. Do nového sídla jsme

vstoupili s novou image, novými webovými stránkami a novým sloganem. BOX

IS BORN je naše DNA. Jsme specialisté ve

výrobě obalů a těmi zůstáváme i nadále.

Z pohledu nových výzev jsme investovali

nemalé finanční prostředky nejen do klasické obalové techniky, ale i do potahované kartonáže. Již 2 roky úspěšně rozvíjíme technologii potahované kartonáže

s cílem vyrábět ty nejluxusnější a nejsložitější obaly na trhu.

Top Print Packaging realizuje v současnosti rozsáhlý investiční projekt, jehož

cílem je modernizace podle Průmyslu 4.0.

Nový sklad s kapacitou 6 500 paletových

míst v plně automatizovaném režimu budiž důkazem.

Nedílnou součástí další nezávislosti na

energiích bylo rozjetí FTV elektrárny, která

je nyní v provozu. Všemi těmito kroky se

posouváme k lepším budoucnosti.

Odpovědná firma vůči klientům, svým

zaměstnancům a svému okolí bojuje za

svoje místo na trhu. Všem, kteří bojují,

přejeme hodně sil a úspěchů.

(PR)

Zdroj: Dušan Holý, obchodní ředitel

Více informací na www.boxisborn.cz