DRIVING | Moderní život

Sport jako cesta k vysněné profesi?

Výsledky britského průzkumu ukazují, že sportování může zvýšit vaši šanci, že se dočkáte vysněné práce, neboť vykazujete určité dovednosti, jež můžete v dané profesi

uplatnit. Které sporty vám k tomu mohou pomoci?

box (14 %), který vás naučí ránu přijmout a znovu vstát, připravenost

k akci či dlouhodobou přípravu. Populární fotbal (7 %) obsadil sedmé místo

a z praktických dovedností lze uplatnit disciplínu a týmovou spolupráci či

týmová pravidla.

V rámci podrobnějšího výzkumu pak zahrnuté společnosti odpovídaly na dotaz,

jak může sport adeptům na pracovní

pozice pomáhat v dosažení úspěchu.

Ze tří čtvrtin se v odpovědích objevil přínos v podobě týmové orientace

(78 %), sport dle odpovědí dotazovaných přispívá i k dobrým komunikačním dovednostem (63 %), schopnosti

strategicky plánovat (59 %), dobrému

nakládání s časem (56 %) a podporuje

soutěživost (51 %).

Zdroj: GolfSupport.com

Vhodnost sportu z hlediska ucházení se o zaměstnání

Nejlépe z výzkumu vyšli

uchazeni holdující tenisu.

Do průzkumu se zapojilo 200 společností, které poskytly data o nedávno přijatých zaměstnancích. Ukázalo se, že

68 % úspěšných kandidátů uvedlo v životopise sport jako jeden ze svých koníčků.

Který ze sportů se ukázal jako nejlepší při

ucházení se o danou profesi?

První místo v žebříčku získal tenis, který

zmínilo 21 % úspěšných kandidátů. Tento

sport vyžaduje například sebekontrolu

a neustálou koncentraci, což jsou dovednosti, jež člověk uplatní v řadě povolání.

Následuje golf (17 %), k němž se váží

atributy jako čestnost a zodpovědnost,

84 | GOLF