PHIL MICKELSON | Krátká hra

Ruce

a paže

vedou

Problémy v krátké hře často pramení z toho, že v průběhu úderu ve snaze pomoci míčku do vzduchu uvolníte zápěstí. Jediný správný pohyb při spouštění hole

do úderu však spočívá v udržení zalomení zápěstí, tzv.

cock. Udržíte-li je zalomená a paže akcelerují vpřed,

docílíte nejlepšího výsledku. Při impaktu zároveň držíte stejný sklon úderové plochy, jak jste jej nastavili při

založení hole. Jsou to právě zalomená zápěstí, co úderu

dodává výšku, zrychlením do míčku ovládáte délku rány.

Důvěřujte proto sklonu své wedge.

40 | GOLF