PHIL MICKELSON | Krátká hra

Zrychlení

Pro efektivní využití výše zmíněné

techniky „zalom a drž“ je třeba, aby

paže a ruce při úderu stále zrychlovaly.

Do bodu nejrychlejšího pohybu hole

dospějete krátce po zasažení míčku.

Ruce se při protažení rány dostávají

mnohem dál, než kde byly ve vrcholné

pozici nápřahu. Je to dáno akcelerací a setrvačností, jež stojí

v pozadí každého správně provedeného chipu. Nepokoušejte

se však urychlit hlavu hole povolením zápěstí! Chápejte hůl

jako prodloužení paží a nechte je pracovat jako kompaktní

celek. Kam se pohnou ruce, hůl je následuje.

Strategie

aneb kdy

hrát vysokou

ránu

Existuje hned několik

případů, pro které je

třeba zahrát míček

vysoko. Jednak v situaci, kdy před jamkou nemáte na greenu

u dostatek

místa, druhým případem jsou tvrdé a rychlé greeny, kdy je třeba, aby

míček rychle zastavil, třetím příkladem je rána na vyvýšený green.

en. K tomu

potřebujete, aby míček dobře ležel a je nutné docílit čistého

o kontaktu

hole s míčkem. Trénujte proto tyto údery a pozicí míče i výběrem

ěrem hole

pracujte s výškou rány. V tréninku střídejte vzdálenosti i trajektorii,

orii, rázem

tak bude příprava zábavnější a vy budete kreativnější.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

41