INSTRUKCE | Hrací podmínky

Předvídat, jak se bude míček chovat za

různého počasí a odlišných atmosférických podmínek, je pro většinu z nás tak

trochu alchymie. Jistou představu o větru

získáme, když vyhodíme do vzduchu pár

stébel trávy, ze zkušeností také víme, že

v létě bývá let míčku delší než za chladného počasí. Tím však znalosti většiny

z nás končí. V některých destinacích, a že

je mezi námi hodně golfových cestovatelů, se přitom podmínky pro hru mohou

měnit v průběhu dne, z hodiny na hodinu.

A svou roli sehrává i nadmořská výška.

Pokud tak proniknete do tajů toho, jak let

míče ovlivní teplota, déšť vítr či nadmořská výška, může to sehrát roli při výběru

u železa č. 7 o 12,5 metru a u 54° wedge

o 5,6 metru. Pokud tak znáte své vzdálenosti hrané jednotlivými holemi za dané

teploty, snadno se adaptujete, pokud teplota vzroste či klesne o 10 či 15 °C a výběr

hole tomu přizpůsobíte.

Teplota

0 °C

20 °C

35 °C

Drajvr

246,7 m

256,7 m

261,3 m

Železo č. 7

153,6 m

161,2 m

166,2 m

SW 54°

97,4 m

102,4 m

103,0 m

KDYŽ SE NEBE OTEVŘE

Není obvyklé přemýšlet o tom, jak déšť

samotný hru ovlivňuje, protože jde často

ruku v ruce s poklesem teploty, nicméně

i velmi slabý déšť už hraje roli. Vyšší vlh-

Jistou představu o větru získáme, když vyhodíme do

vzduchu pár stébel trávy, ze zkušeností také víme,

že v létě bývá let míčku delší než za chladného

počasí. Tím však znalosti většiny z nás končí.

správné hole, potažmo se to propíše do

konečného skóre. Společnost Foresight

Sports se rozhodla přistoupit k této problematice vědecky.

HORKO A CHLAD

Teplota představuje základní a nejběžnější

faktor mající vliv na chování míče. Není

neobvyklé hrát v teplotách šplhajících nad

třicítku, stejně tak mnozí neodolají hře ani

v chladných zimních měsících s teplotami

kolem nuly. O tom, že v teplejších dnech

míček létá dál, tak máme vcelku dobré

povědomí. Zjednodušeně lze říci, že čím

vyšší teplota, tím míček létá dál.

Podle dat teplotní rozdíl 15 °C činí u hole

6 až 9 metrů délky od středních želez

po nejdelší hole v bagu, zatímco u wedží

je rozdíl ve vzdálenosti menší. Celkem

snadno tak dojdete k závěru, že v zimních

měsících byste museli v některých případech brát až o dvě čísla delší hůl. K tomu

je pak třeba brát v potaz i fakt, že v horkých dnech, kdy je hřiště vyprahlé, mají

míčky na tvrdé zemi delší doběh.

Jedním z klíčových odhalení studie se stala

skutečnost, že čím vyšší je loft hole, tím

méně je rána ovlivněna teplotou vzduchu. Ta ovlivňuje každou ránu, ale je třeba

zmínit, že čím rychleji míč letí a čím déle

zůstává ve vzduchu, tím více je ovlivněný.

Při teplotním rozdílu 35 °C se tak délka

rány lišila v případě drajvru o 15,6 metru,

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

kost vzduchu je spojena s těžší atmosférou, s čímž souvisí vyšší odpor při průletu

míče vzduchem. Stejně tak jej zpomalují

drobné kapičky vody, které na míček narážejí. Čím silnější déšť a vlhčí atmosféra,

o to větší vliv na ránu.

Ve skutečnosti je prakticky nemožné posoudit skutečné množství deště během hry, ale

všeobecné pochopení toho, jak moc může

déšť ovlivnit délku ran, nám pomůže učinit

potřebné rozhodnutí. Jak ukazují čísla v tabulce, jde o relativně malé změny u dlouhých holí a prakticky nulový rozdíl u skórovacích holí. Proto není třeba brát v potaz

vliv deště u wedží a krátkých želez, pokud

jde o carry vzdálenost (délku letu míče

vzduchem), nicméně počítejme s ovlivněním u holí od středních želez po drajvr.

V neposlední řadě si uvědomte, že pokud

je na povrchu voda, míček bude víc klouzat, takže backspin nebude tak účinný

jako na suchém povrchu.

Bez deště

Za deště

Drajvr

256,7 m

253,2 m

Železo č. 7

162,1 m

161,2 m

Wedge 54°

102,6 m

102,4 m

VÝŠKA PŘEJE STŘELCŮM

Víte, že nadmořská výška je největším

přítelem hráčů? Koneckonců i komentátoři turnajů v Mexiku, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice tento faktor zmiňují.

Například turnaj WGC-Mexico Championship se hraje v Club de Golf Chapultepec,

který leží v nadmořské výšce bezmála

2 400 metrů, dějiště evropského Masters

ve švýcarské Chrans Montaně leží v 1 070

metrech nad mořem. Nejvýše položeným

hřištěm v tuzemsku je Cínovec nacházející se v 850 metrech, takže i tady byste

čistě teoreticky mohli zaznamenat nárůst

délky, byť v nižších jednotkám metrů ve

srovnání s jinými hřišti v republice.

Pokud byste se však vypravili třeba do

zmiňovaného Mexika, u výše položených

hřišť rozdíl pocítíte. Jakmile jdete do

vyšší nadmořské výšky, fyzikální zákony

„hrají s vámi“, jinými slovy řečeno – odpor vzduchu je menší a vztlaková síla

větší, neboť vzduch s rostoucí nadmořskou výškou řídne.

Test prokázal významné změny. Rozdíl

při hře v nadmořské výšce 2 300 metrů

ve srovnání s nulovou výškou činí 25,5

metru u drajvru, u železa č. 7 dosahuje

hodnoty 22,8 metru a u wedge 13,7 metru. V 750 metrech se rozdíl dostal do

intervalu 5,5 až 9,1 metru, což už někteří mohou považovat za významnou

hodnotu mající vliv na výběr hole. Nemusíte tak být profík z túry, abyste zohlednili tuto skutečnost.

Nadmořská výška

0m

750 m

1 500 m

2 300 m

Drajvr

256,7 m

265,1 m

273,7 m

282,2 m

Železo č. 7 Wedge 54°

162,1 m

102,4 m

168,9 m

107,4 m

178,1 m

111,7 m

184,9 m

116,1 m

VĚTRU NEPORUČÍME

Jedním z nejpřekvapivějších závěrů výzkumu bylo zjištění, jak se mění carry

vzdálenost vlivem větru. Při protivětru

o rychlosti necelých 10 km/h klesla carry

u drajvru o 16,5 m, u železa č. 7 o 15,8 m

a u SW o 12,3 m. Testující hráč přitom nijak neusiloval o to, aby posílal míče po

nižší trajektorii a redukoval rotaci, což

bývá obvyklá strategie při hře v protivětru.

Dále je třeba zmínit, že během testování

vál vítr neustále pouze přímo proti hráči,

přičemž na hřišti se vám prakticky nestane,

že byste pálili neustále přímo v protivětru,

vítr měnívá směr i rychlost. I když se tento

předpoklad bral v potaz, i tak byl úbytek

carry vzdálenosti větší, než se očekávalo.

Výzkum přinesl další zajímavá zjištění – například, že s rostoucí rychlostí větru dochází i k většímu vychýlení dráhy míčku,

kterému udělíte boční rotaci, míček dále

vystoupá výš a dopadne měkčeji, protože

51