SPA RESORT STYRIA

Golfplatz Hotel. Foto: © Karl Schrotter

94 | GOLF

Venkovní bazén. Foto: © Karl Schrotter

Pohled do p